En børneadvokat, der forstår dit barn

Bolig

Written by:

En tvangsfjernelsessag er aldrig rart for nogen parter. Selvom selve sagen handler meget om det barn, der sidder i klemme, er det desværre ofte børnene der oplever ikke at blive hørt. Større børn kan have det ekstra svært, idet de er store nok til at forstå, hvad der foregår i store træk, men for små til at være deres egen stemme. Her kan Høier § Pedersen advokater hjælpe. Børn har ret til en børneadvokat, i forbindelse med tvangsfjernelsessager ved Børn- og Ungeudvalget, hvis de er fyldt 12 år. Høier § Pedersen Advokater kan både hjælpe dig som forældre, ved at være din advokat, men også hjælpe dit barn som børneadvokat, hvis dit barn er fyldt 12 år.  Er barnet mere end 12 år, har det ret til gratis advokathjælp og ret til at blive hørt.

Brug for en strafferetsadvokat?

Måske er din sag mere om gribende? Tvangsfjernelsen er måske blevet bestemt, fordi du er blevet dømt i en sag? Hvis dette er tilfældet, kan Høier § Pedersen Advokater hjælpe dig. Det første man bør gøre, hvis man bliver dømt i en sag er, at kontakte en strafferetsadvokat. Jo hurtigere man tager kontakt til en strafferetsadvokat, jo hurtigere kan du få hjælp i din sag. En strafferetsadvokat kan hjælpe dig med at gennemgå det fremlagte materiale fra politiet og hjælpe dig til bedre at forstå din sag.

En børneadvokat, der forstår dit barn