Kapitalforvaltning?

Bolig

Written by:

Kapitalforvaltning er defineret i den danske ordbog, som noget der sker, når en virksomhed/person råder over et større beløb, som den/de ønsker forvaltet individuelt af en professionel porteføljeforvalter. I Danmark er vi førende inden for en del aspekter af økonomiske forhold. Blandt andet også kategorien kapitalforvaltning. Faktisk er de danske investeringsfonde i Europa helt i toppen, når det kommer til at præstere gode og solide afkast på kapitalforvaltning. Faktisk er det så godt, at selve branchen har fordoblet deres markedsandel i Europa indenfor de sidste 10 år.


Hvad er kapitalforvaltning?

Der er mange ord for dét at pleje velhavende personers formue. Mest brugt er dog formuepleje og kapitalforvaltning. Nogle andre begreber kunne også være: private banking, eller wealth management, for blot at nævne nogle få. Formuepleje og kapitalforvaltning bruges ofte i flæng. I juni 2009 overtog BlackRock Barclays hele kapitalforvaltningen. Det betød, at Barclays globale investorer (BGI) købte for 13,5 mia. amerikanske dollar og derved blev verdens største kapitalforvaltere før UBS.

Kapitalforvaltning