Saltvand, skonnerter og stolte traditioner

Håndværker

Avatar for vietsenseWritten by:

Både landkrabber og søfarende ved, at Danmark har en solid plads i søfartshistorien. Lige fra de første vikinger sejlede ud i verden på deres togter, til historien om den gode, tremastede skonnert Fulton – så har danskerne været et folk med kontakt til havet. Det gælder både som gæve søfarere, som passagerer på sejlads mellem øerne, samt hvad angår den stolte tradition indenfor dansk skibs- og bådebyggeri.

Gennem historien har Danmark altså været et land præget af ‘søens folk’. Fra blodige vikinger og piberygende skonnertskippere – til en faglig kompetence i at konstruere både og bygge skibe, der senere i historien har givet os en traditionen for store skibsværfter som B & W samt verdenskendte rederier som A.P. Møller.

De første danske skibe blev bygget ved naturhavne i de indre fjorde, som kunne lede skibene videre ud i åbent hav. Arkæologer har fundet masser af sådanne steder, der blev brugt til skibsbyggeri. Fund der har gjort det tydeligt, at handel og skibsbygning har fulgt hinanden op gennem historien.

Træ var indtil 1800-tallet stort set det eneste materiale, der blev brugt til bygning af skibe. I Nordeuropa var eg, fyr og lærk de foretrukne træsorter mht. styrke, holdbarhed og muligheden for at skaffe træet i tilstrækkelig store mængder og dimensioner. Frem gennem 1800-tallet byggedes stadig større træskibe, og det blev efterhånden vanskeligt at skaffe tilpas stort og egnet tømmer. Sejlskibene begyndte samtidig at blive afløst af maskindrevne skibe, hvilket bidrog til, at man gik over til at bygge først af jern og senere af stål, da stålindustrien blev i stand til at levere egnede plader og profiler.

Fra træskibe til moderne marineindustri

I dag er skibsbygning en avanceret affære. Nye skibe skal være større, bedre, hurtigere og mere effektive end de foregående. Det har givet skibsindustrien konkurrence til tænderne, og Danmark har ikke kunnet holde alle de store skibsværfter ‘sejlende’ på dansk grund. Men der er også andre og nye nicher der er kommet til, i en rivende udvikling inden for det maritime område. Virksomheder som www.klinger.dk kan være med fra dansk side, i form af udvikling og produktion af helt specifikke komponenter som fx pneumatiske aktuatorer eller strengreguleringsventiler, der bruges i en stadigt mere kompliceret og verdensomspændende industri.

Med den udvikling der i øjeblikket er i gang inden for boreplatforme, flydende fiskefabrikker, flådefartøjer, krydstogtsskibe og forskellige former for offshoreinstallationer m.m., er søfart og bådebyggeri ikke længere som den var i traditionel forstand. Der er tale om en teknologisk, avanceret marineindustri – der stadig er i fuld udvikling.